Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam – Tại Nhật Bản (VJBA) chỉ định M.U.A Travel là đại diện tại Việt Nam

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam – Tại Nhật Bản (VJBA) là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Việt nam và Nhật Bản trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Vào ngày 23/07/2019, bằng văn bản số 0108-2019/VJBA-CV Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản (VJBA) đã chỉ định
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ ÚC ÂU
Làm đại diện tại Việt Nam của Hiệp hội thực hiện các hoạt động hợp tác du lịch, xúc tiến trao đội thương mại, tư vấn - hỗ trợ thủ tục xin cấp visa Nhật Bản và các lĩnh vực hợp tác liên quan.

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận

messenger